Onze Vloot

Veiligheid & Kwaliteit

MILIEU

Maatschappelijk verantwoord ondernemen behoort tot de standaardwaarden van de directie van Van Loon Shipping. Aan de almaar strenger wordende wetgeving op het terrein van milieu wordt graag gehoor gegeven.

INSPECTIE

Alle technische installaties en andere systemen op de schepen van Van Loon Shipping staan onder voortdurende inspectie.

MET DANK AAN ONZE OPDRACHTGEVERS

Van Loon Shipping transporteert vloeistoffen en containers voor de grote industrie.

Tot de opdrachtgevers behoren onder andere Interstream en TankMatch.

LEES MEER

Nieuws & Feiten